Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Dla Rodziców | O NAS
RSS

O NAS

piątek, 12 lipca 2013

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
im. MARII KONOPNICKIEJ W BRZOZOWIE

 

 

 

 

LOGO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

I miasto i wioska
To jeden nasz Świat
I wszędzie dziecino
Twa siostra, twój brat...

Maria Konopnicka

 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Brzozowie istnieje od 1979 roku.

Obecnie dyrektorem przedszkola jest
mgr Małgorzata Żółkiewicz.


Celem przedszkola jest poznawanie dziecka,
jego zdolności i zainteresowań.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Budynek przedszkola dostosowany jest do potrzeb dzieci
w wieku przedszkolnym i otoczony dużym ogrodem,
w którym znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest w sześciu  grupach. Każda grupa posiada salę wyposażoną
w odpowiednie pomoce dydaktyczne i ciekawe kąciki zainteresowań.

 

Poszczególne grupy w roku szkolnym 2017/2018 to:

I Krasnale (n: J. Śnieżek, A. Pietryka)II Motyle (n: A. Haduch, B. Dąbrowiecka ) Podobny obrazIII Biedronki (n: J. Wrona, M. Dydak, M. Stach) 

IV Muzykanci (n: A. Rzepka, A. Tabisz, K. Herbut

V Pszczółki (n: A. Związek, A. Pietryka, M. Żółkiewicz)VI Wędrowniczki (n: M. Szewczyk, M. Wrona)

VII Jagódki (n: E. Mazur, K. Kołodziejczyk, J. Krokis) Podobny obraz

 

Logopeda - mgr A. Adamska

Psycholog - mgr D. DobrowolskaTrzy z grup (Biedronki, Muzykanci
i Jagódki) to grupy integracyjne.

 

 

Grupa integracyjna zapewnia uczęszczającym
do niej dzieciom:

 • małą liczebność grupy (15 do 20 dzieci, w tym
  3 – 5 niepełnosprawnych),
 • wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli z przygotowaniem
  z pedagogiki przedszkolnej
  i specjalnej, nauczyciela wspomagającego, logopedę),
 • nowoczesne, twórcze metody pracy,
 • radosną, przyjazną atmosferę,
 • troskliwą opiekę.

 

W grupie integracyjnej prowadzona jest wszechstronna praca rewalidacyjna, korekcyjno - kompensacyjna wspierająca indywidualny rozwój dziecka. Pobyt w takiej grupie daje możliwość podwyższenia możliwości edukacyjnych dzieci.


Do najważniejszych zalet grupy integracyjnej zaliczamy:

- indywidualne podejście do każdego dziecka,
- pracę w małych zespołach,
- rozwijanie większej samodzielności i odpowiedzialności dzieci
w rozwiązywaniu problemów
i uczeniu się nowych umiejętności,

- docenianie własnych mocnych stron oraz rozwijanie poczucia własnej wartości,
- przejawianie większej gamy uczuć i doznań niż w zwykłej grupie (wyrozumiałości, tolerancji, akceptacji i wrażliwości emocjonalnej),
- większą różnorodność metod i form aktywizujących
i stymulujących rozwój (m. in. Metoda Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda pedagogiki zabawy, Program aktywności Knillów, Program edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metoda Felicji Affolter, techniki relaksacyjne).

 

Oprócz grup integracyjnych w przedszkolu działa również Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Dz. U. Nr 68, poz. 587 z późn. zm.).
Celem zespołu jest pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są
w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychoruchowych i potrzeb dziecka. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Serdecznie zapraszamy dzieci z całej gminy Brzozów.

Nauczyciele placówki to pedagodzy wykwalifikowani, pełni ciepła i oddani swojej pracy, dbający o to, aby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe i aby w przedszkolu panowała  atmosfera ciepła oraz zrozumienia. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby dzieci czuły się kochane i akceptowane.

Z dziećmi prowadzone są zabawy i zajęcia rozwijające mowę, spostrzegawczość, myślenie
a także zajęcia matematyczne, plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, przyrodnicze, itp.


Organizowane są również zajęcia dodatkowe:

JĘZYK ANGIELSKI

RELIGIA

KÓŁKO PLASTYCZNE "PLASTUŚ"

 

Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej i zajęciach z logopedii.


Placówka nasza czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.30


Od godziny
6.30 do 7.30 i od 15.00 do 16.30 grupy są łączone.


Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

630 - 800

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw np. dydaktycznych, konstrukcyjnych, tematycznych, itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

 
800-815

Ćwiczenia poranne.

815 - 830

Czynności higieniczne oraz  przygotowanie do śniadania.       

830-900

Śniadanie.

900 - 1000 

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego.

 

1000 -1115 

Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.

Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne. Powrót z ogrodu.   

1115-1130 

Czynności higieniczne w łazience oraz  przygotowanie do obiadu.

1130-1200 

Obiad.  

1200-1230 

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, itp.

1230-1400 

Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

1400-1415      

Czynności higieniczne w łazience oraz  przygotowanie do podwieczorku.

1415-1430

Podwieczorek

1430-1630

Stwarzanie warunków do zabaw zgodnie z zainteresowaniami dzieci.                     

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

 

Organizacją żywienia w przedszkolu oraz utrzymaniem estetycznego wyglądu placówki i jej otoczenia zajmuje się nadzór administracyjno – obsługowy.

17:07, przedszkole_2 , O NAS
Link Komentarze (1) »
stat4u