Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Dla Rodziców | O NAS
RSS

O NAS

czwartek, 03 maja 2018

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
im. MARII KONOPNICKIEJ W BRZOZOWIE

 

 

 

 

LOGO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

I miasto i wioska
To jeden nasz Świat
I wszędzie dziecino
Twa siostra, twój brat...

Maria Konopnicka

 

Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Brzozowie istnieje od 1979 roku.

Obecnie dyrektorem przedszkola jest
mgr Jolanta Szarek.


Celem przedszkola jest poznawanie dziecka,
jego zdolności i zainteresowań.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Budynek przedszkola dostosowany jest do potrzeb dzieci
w wieku przedszkolnym i otoczony dużym ogrodem,
w którym znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest w sześciu  grupach. Każda grupa posiada salę wyposażoną
w odpowiednie pomoce dydaktyczne i ciekawe kąciki zainteresowań.

 

Poszczególne grupy w roku szkolnym 2018/2019 to:

I Krasnale (n: E. Mazur, E. Boroń)

II Motyle (n: J. Śnieżek, A. Pietryka ) 

III Biedronki (n: M. Dydak, K. Kołodziejczyk, B. Dąbrowiecka) 

IV Muzykanci (n: K. Herbut, O. Jagieła - Bodzioch, M. Żółkiewicz) 

V Pszczółki (n: A. Haduch, O. Jagieła - Bodzioch)

VI Wędrowniczki (n: A. Związek, M. Szewczyk)

VII Jagódki (n: J. Wrona, J. Krokis, A. Rzepka) 

 

Logopeda - mgr A. Adamska

Psycholog - mgr D. DobrowolskaTrzy z grup (Biedronki, Muzykanci
i Jagódki) to grupy integracyjne.

 

 

Grupa integracyjna zapewnia uczęszczającym
do niej dzieciom:

 • małą liczebność grupy (15 do 20 dzieci, w tym
  3 – 5 niepełnosprawnych),
 • wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli z przygotowaniem
  z pedagogiki przedszkolnej
  i specjalnej, nauczyciela wspomagającego, logopedę),
 • nowoczesne, twórcze metody pracy,
 • radosną, przyjazną atmosferę,
 • troskliwą opiekę.

 

W grupie integracyjnej prowadzona jest wszechstronna praca rewalidacyjna, korekcyjno - kompensacyjna wspierająca indywidualny rozwój dziecka. Pobyt w takiej grupie daje możliwość podwyższenia możliwości edukacyjnych dzieci.


Do najważniejszych zalet grupy integracyjnej zaliczamy:

- indywidualne podejście do każdego dziecka,
- pracę w małych zespołach,
- rozwijanie większej samodzielności i odpowiedzialności dzieci
w rozwiązywaniu problemów
i uczeniu się nowych umiejętności,

- docenianie własnych mocnych stron oraz rozwijanie poczucia własnej wartości,
- przejawianie większej gamy uczuć i doznań niż w zwykłej grupie (wyrozumiałości, tolerancji, akceptacji i wrażliwości emocjonalnej),
- większą różnorodność metod i form aktywizujących
i stymulujących rozwój (m. in. Metoda Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda pedagogiki zabawy, Program aktywności Knillów, Program edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metoda Felicji Affolter, techniki relaksacyjne).

 

Oprócz grup integracyjnych w przedszkolu działa również Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Dz.U. z 2017r. poz. 1635).
Celem zespołu jest pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychoruchowych i potrzeb dziecka. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
Serdecznie zapraszamy dzieci z całej gminy Brzozów.

Nauczyciele placówki to pedagodzy wykwalifikowani, pełni ciepła i oddani swojej pracy, dbający o to, aby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe i aby w przedszkolu panowała  atmosfera ciepła oraz zrozumienia. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby dzieci czuły się kochane i akceptowane.

Z dziećmi prowadzone są zabawy i zajęcia rozwijające mowę, spostrzegawczość, myślenie, a także zajęcia matematyczne, plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, przyrodnicze, itp.


Organizowane są również zajęcia dodatkowe:

JĘZYK ANGIELSKI

RELIGIA

KÓŁKO PLASTYCZNE "PLASTUŚ"

KÓŁKO MUZYCZNE "FRUWAJĄCE ANIOŁY"

KÓŁKO TEATRALNE

KÓŁKO TANECZNE

 

Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej i zajęciach z logopedii.


Placówka nasza czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.30


Od godziny
6.30 do 7.30 i od 15.00 do 16.30 grupy są łączone.


Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

630 - 800

Dziecięce zabawy dowolne. Praca indywidualna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

 
800-830

Wprowadzenie w tematykę dnia. Zabawy dydaktyczne. Praca z książką.

Ćwiczenia poranne.

   

830-900

Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

Śniadanie - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

900 - 1000 

Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego, zaplanowane przez nauczycieli.

 1000-1120 

Swobodne zabawy dziecięce w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od warunków atmosferycznych), spacery, wycieczki piesze.

1120-1130 

Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i działań prozdrowotnych.

1130-1200 

Obiad - utrwalanie techniki samodzielnego jedzenia.

1200-1415

Zabawy relaksacyjne, czytanie bajek, zabawy badawcze, konstrukcyjne, dydaktyczne. Praca z książką. Pobyt w ogrodzie, spacery.

Przygotowanie do podwieczorku - praca dyżurnych.

Czynności higieniczne.

1415-1430 

Podwieczorek - wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole.

 

Organizacją żywienia w przedszkolu oraz utrzymaniem estetycznego wyglądu placówki i jej otoczenia zajmuje się nadzór administracyjno – obsługowy.

20:55, przedszkole_2 , O NAS
Link Dodaj komentarz »
stat4u